poniedziałek, 23 stycznia 2017

Zaproszenie na spotkanie

Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP zaprasza namiestników zuchowych i członków Namiestnictw Zuchowych Hufców na noworoczne spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 roku o godz. 17.30 w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie. 
Strój obowiązujący – karnawałowe przebranie. Kotyliony, maski, kolorowe czapki, itp. mile widziane.

Czuj! Czuwaj!
Referat Zuchowy Chorągwi Śląskiej ZHP