poniedziałek, 30 stycznia 2017

Przypominajka - plan pracy Namiestnictwa

Druhny i Druhowie Namiestnicy,

przypominamy, iż zgodnie z regulaminem Współzawodnictwa Namiestnictw do 31 stycznia b.r. czekamy na plany pracy Waszych Namiestnictw.

Przysyłajcie je na adres e-mailowy: zuchowy@slaska.zhp.pl

Dziękujemy Namiestnictwom, które już przesłały swoje plany!