sobota, 3 czerwca 2017

Kurs drużynowych zuchowychDrużynowy jest wodzem w zabawie, inspiruje ją, koordynuje jej przebieg, ale też aktywnie w niej uczestniczy. Do roli tej trzeba się odpowiednio przygotować, bo to zaszczyt stanąć w KRĘGU ZUCHOWYCH WODZÓW ale zarazem wielki obowiązek.

Osiem dni instruktorskiej przygody na łonie przyrody … pełnej działań kursowych zgodnych z założeniami metody harcerskiej. W sposób praktyczny, poprzez udział w atrakcyjnych, aktywnych formach, doskonalących wasze umiejętności, damy Wam przykład jak być zuchowym wodzem, który pozytywnie myśli i ma jasno określony cel działania, który nie przegaduje harcerstwa a daje okazję do zachłyśnięcia się harcerską przygodą najmłodszym w naszej harcerskiej rodzinie.

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na osiem ważnych pytań:
 1. Kto jest organizatorem kursu? Organizatorem kursu jest Zespół Kadry Kształcącej Hufca ZHP Chorzów.
 2. Gdzie, w jakich warunkach i w jakim termin odbędzie się kurs? Kurs odbędzie się w formie ośmiodniowego biwaku leśnego, który odbędzie się w dniach od 11 do 19 sierpnia 2017 roku na terenie Harcerskiego Ośrodka Wypoczynkowego w Kucobach k. Olesna Śląskiego (województwo Opolskie). Kurs spotka się w dniu wyjazdu na terenie Chorzowa i wspólnie przejedzie na teren ośrodka transportem zabezpieczonym przez organizatora. Powrót odbędzie się analogicznie. Istnieje możliwość indywidualnego dojazdu uczestnika na bazę w Kucobach, po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z komendą kursu.
 3. Jakie warunki należy spełniać, aby zostać uczestnikiem kursu? Aby zostać uczestnikiem kursu, należy łącznie spełniać następujące warunki:
  • minimalny wiek – co najmniej 16 lat (rocznikowo); 
  • ukończony kurs przewodnikowski lub posiadanie stopnia instruktorskiego;
  • opinia komendanta macierzystego hufca (dotyczy uczestnika, który ma przydział służbowy do innego hufca niż organizator).
 4.  Jaki jest koszt uczestnictwa w kursie? Koszt dla uczestnika mającego przydział służbowy do Hufca ZHP Chorzów wynosi 120,00 zł. Dla uczestników z przydziałem służbowym do innego hufca wynosi 200,00 zł. W podanych powyżej kwotach zawierają się wszystkie koszty uczestnika, w tym między innymi:
  • wyżywienie; 
  • zakwaterowanie;
  •  transport z Chorzowa na teren HOW Kucoby i powrót po zakończeniu kursu do Chorzowa; 
  • materiały programowe i koszulka kursowa;
  •  podstawowe ubezpieczenie.

 5. W jaki sposób można uregulować płatność za kurs? Odpłatność za udział w kursie należy uregulować po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na kurs (mail od komendy kursu). Odpłatność można uregulować w dowolnej ilości rat, z zachowaniem zasady że pierwsza wpłata w kwocie co najmniej 50 zł. w terminie do dnia 10 lipca i całości wpłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 sierpnia 2017 roku, przelewem na rachunek bankowy organizatora – dane do przelewu:
  ZHP Chorągiew Śląska
  Hufiec ChorzówPlac Hutników41-500 Chorzów numer rachunku: Bank BGŻ BNP PARIBAS SA 74 2030 0045 1110 0000 0419 8000W tytule przelewu należy zamieścić adnotację: „Dodatkowa składka zadaniowa – KDZ – imię i nazwisko kursanta”.
 6. W jaki sposób i do kiedy można się zgłosić na kurs? Zgłoszenia na kurs przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem platformy zgłoszeniowej pod adresem: https://kdz.zgloszenia24.pl .
 7. Jakie są warunki ukończenia kursu? Aby ukończyć kurs z wynikiem pozytywnym, należy łącznie spełnić następujące warunki:- aktywny udział w zajęciach;
  - wykonanie dodatkowego zadania lub zadań zleconych przez komendę;

  - uzyskanie pozytywnej opinii komendy kursu.

   
 8. Z kim można się kontaktować w razie dodatkowych pytań? Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy zkk.chorzow@gmail.com