poniedziałek, 12 czerwca 2017

36 GZ PLUSZOWE NIEDŹWIADKI zdobyła Odznakę HSZŚl.O to fragment relacji, którą złożył pozostałym członkom Kapituły Odznaki HSZŚl, jej członek - druh phm. Tomasz Czarnecki, który został zaproszony przez kadrę 36 Gromady Zuchowej „Pluszowe Niedźwiadki” na kominek - uroczyste podsumowanie realizacji próby na w/w Odznakę:

Moją wizytę w Janowie poprzedziła kolacja złożona jedynie ze śląskich potraw przygotowanych przez rodziców zuchów, a o kulinarnych doznaniach mogliśmy dowiedzieć się bezpośrednio z relacji konsumentów. Kominek był obrzędowy ale miał charakter bardzo rodzinny. Obecni byli zaproszeni rodzice, babcie i dziadkowie zuchów oraz nauczyciele ze szkoły w Janowie. Poproszony przez druhnę drużynową wraz z przyboczną tejże Gromady odpaliliśmy symboliczny ogień. Kominek rozpoczęła druhna drużynowa krótką gawędą, po której zuchy prezentowały kolejno efekty zrealizowanych zadań. Były śląskie tańce, recytacja wierszy w śląskiej gwarze, quiz z udziałem rodziców, wspólne śpiewy, pląsy i zabawy, itd.  Cała sala wypełniona była pracami zuchów wykonanych w ramach realizacji zadań związanych ze zdobywaniem odznaki HSZŚl. Blisko dwie godziny świetnej zabawy w zacnym gronie. Na koniec każdy uczestnik mógł wypowiedzieć swoje „dwa słowa” i po zuchowej iskierce zakończyliśmy kominkowe spotkanie. Na uwagę zasługuje fakt, że rodzice zuchów domagają się więcej  takich wspólnych spotkań. Pod adresem 36pluszoweniedzwiadki.blogspot.com prowadzony jest blog 36 Gromady Zuchowej „Pluszowe Niedźwiadki”, gdzie każdy może zobaczyć efekty pracy dzieciaków …

Tyle relacji druha Tomka. Poniżej możecie zobaczyć tylko kilka prac wykonanych przez gromadę w trakcie realizacji programu próby ...

Kapituła po zapoznaniu się z treścią sprawozdania, jakie Gromada przesłała z realizacji poszczególnych zadań zawnioskowała do Komendantki Śląskiej Chorągwi ZHP o pozytywne zamknięcie próby i przyznanie gromadzie Odznaki.
Druhna Komendantka wręczyła osobiście przyznane Odznaki zuchom oraz kadrze gromady w trakcie Zlotu Hufca Częstochowa, który to zlot miał miejsce w HOSW „Pająk” w dniu 10 czerwca br.
Gratulujemy serdecznie PLUSZOWYM NIEDŹWIADKOM i namawiamy Was wszystkich do ich naśladowania.