czwartek, 9 marca 2017

„I ciągle pniemy się wzwyż …”

Bardzo miło nam poinformować, iż Zuchmistrzom na co dzień z nami współpracującym – dh. Annie Łebzuch i dh. Markowi Łebzuchowi, Hufiec ZHP Ziemi Będzińskiej, Komendantka Chorągwi Śląskiej ZHP przyznała stopień harcmistrzyni/harcmistrza.

Wyjątki z rozkazu Komendantki Chorągwi Śląskiej ZHP L6/2017  z dn. 7.03.2017 r.:
5.Mianowania instruktorów
5.1. Zamknięcie próby na stopień harcmistrzyni/harcmistrza
5.1.1. Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 28.02.2017 r. zamykam próbę i przyznaję stopień harcmistrzyni:
- phm. Annie ŁEBZUCH                                    Hufiec Ziemi Będzińskiej
- phm. Markowi ŁEBZUCH                               Hufiec Ziemi Będzińskiej

Druhno Aniu, Druhu Marku! Gratulujemy i życzymy samych sukcesów oraz satysfakcji z podejmowanych działań.