piątek, 16 września 2016

Ruch MGZ 2016/2017

Planowanie zuchowych działań w pełni, dlatego my zachęcamy Was do przystąpienia wraz z gromadą do kolejnej edycji Ruchu Mistrzowskich Gromad Zuchowych. W regulaminie nastąpiło kilka istotnych zmian, które pozwolą na przyznanie tytułu MGZ gromadom w czerwcu 2017 roku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem. A na początek dwie ważne daty:

Drużynowi,
Zapoznajcie się z regulaminem Ruchu MGZ  i jeżeli zdecydujecie z zuchami, w Kręgu Rady, przystąpić do Ruchu MGZ 2016/2017 wyślijcie do macierzystej Komendy Hufca ZHP meldunek (najpóźniej do 15 października 2016 roku).

Namiestnicy,
na podstawie przesłanych przez gromady meldunków z decyzją o przystąpieniu do Ruchu MGZ, sporządźcie rejestr gromad zuchowych zgłoszonych do Ruchu MGZ (wg załącznika nr 1 do regulaminu) i przekażcie  go do Referatu Zuchowego Chorągwi Śląskiej ZHP do dnia 20 października 2016 roku, drogą e-mailową na adres zuchowy@slaska.zhp.pl.


Czekamy na Wasze meldunki i życzymy dużo radosnych przygód na zuchowym szlaku.